inspire-others

Missie

 

Iedereen die op zoek is naar (meer) GELUK inspireren met kennis over hoe je GELUKkig zijn kunt leren (vergroten) en wat je vooral zelf kunt doen om je doelen / resultaten te bereiken.

 

Werk je met kinderen, jongeren of volwassenen dan help ik graag je eigen GELUK te vinden / ontdekken zodat jij slagvaardiger, vol vertrouwen en met plezier kan (blijven) werken aan de complexe uitdagingen van alle dag zowel op het werk als in privésituaties.

 

Of het nu gaat om het ontwikkelen van jezelf, deskundigheidsbevordering binnen een team. Of om het opzetten en uitvoeren van een nieuw project binnen je organisatie.

 

Coaching, deskundigheidsbevordering en projectuitvoering draait om ontwikkeling, ontplooiing en inspireren met een positief toekomstbeeld. Dat is voor mij één van de redenen geweest om me volledig te richten op ontwikkeling in de breedste zin van het woord.

 

Vanuit INSPIRE OTHERS werk ik met passie aan de ontwikkeling van anderen en mezelf.

 

Coaching

 

is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de gecoachte ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen.

 

 

Individuele coaching

 

Coaching voor wie vragen heeft over functioneren in de werksituatie. Afhankelijk van de vraagstelling kan het coachen gericht zijn op gedrag, op beter begrip van jezelf, op nieuwe inzichten eventueel nieuwe beslissingen.

Het kan gaan over zingeving, omgaan met belemmerende gevoelens, balans werk-privé, energie management, gedrag en motivatie, stressmanagement of time management.

 

Deskundigheidsbevordering

 

in de breedste zin van het woord gaat om het geheel van activiteiten gericht op het in stand houden en vergroten van de bekwaamheid van al mensen.

 

Teamcoaching

 

Voor teams (medewerkers én leidinggevenden) die hun onderlinge samenwerking willen verbeteren en competenties optimaal willen inzetten. Met teamcoaching is ook te ontdekken wat leeft onder de oppervlakte en dat op constructieve manier bespreekbaar te maken (Valebo, 2010). Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maak ik gebruik van de (ervarings)kennis en werken we gezamenlijk aan een vertaalslag van theorie naar praktijk waardoor je los van de waan van de dag ieders kracht(en) kunt benutten en deze bij (nieuwe) leerprocessen en veranderingen leert inzetten.

 

Intervisie

 

Intervisie laat collega’s door middel van vragen stellen met elkaar meedenken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit eigen de eigen werksituatie. Met behulp van eigen analytisch inzicht en probleemoplossend vermogen krijgen zij zicht op ingebrachte vraagstukken en hoe hier in te handelen.

 

Interactieve workshops en teamdagen

 

Professionals in de sectoren zorg, welzijn, onderwijs en bij overheidsinstellingen staan voor nieuwe uitdagingen. Hoe werkt dé welzijnswerker Nieuwe Stijl, hoe bereiken we een pedagogische civil society of all-inclusieve samenleving, wat is nodig voor passend onderwijs? Door middel van interactieve werkvormen tijdens workshops en teamdagen ontwikkel en vergroot je gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wat je als team wilt bereiken, creëer je meer samenhang en kun je krachten bundelen in een team.

 

Projectuitvoering

 

Een project is een reeks activiteiten die binnen gestelde condities een vooraf bepaald resultaat moeten opleveren. Met INSPIRE OTHERS werk ik aan projecten, onderwijsprogramma’s, (voor)onderzoek met het bevorderen van een groter GELUK voor iedereen als uitgangspunt.

 

Wil je meer informatie of heb je vragen? Bel gerust 06 150 11 627 of mail naar: info@inspire-others.nl